Zdeňka Zymáková
se narodila v roce 1983 v Litoměřicích. 2003-2010 studovala Fakultu architektury ČVUT v Praze u doc. Jana Štípka a doc. Jana Jehlíka. S Miroslavem Šajtarem spolupracuje odjakživa.
Do atelieru Petra Hlaváčka přišla v roce 2008, podílí se na návrzích i projednání územních studií, po architektonicko-stavební stránce má zkušenost s navrhováním a projednáváním staveb pro bydlení a školství. Mezi krajinářskými úlohami, které měla možnost řešit, je nová kanoistická dráha v Troji (2010), areál bývalé papírny v Bubenči (2014) a zejména revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech včetně parku v jeho okolí (2011-2015). Krajinářské pojetí také bylo páteřní myšlenkou soutěžního návrhu Revitalizace historického centra Orlové (1. cena ve veřejné urbanistické soutěži, 2015).