Petr Fogl
úzce spolupracuje s Headhand architekty od roku 2014, kde se podílí na rezidenčních projektech (mezi nejzajímavější patří projekt obytného souboru Strnadovy zahrady v Praze Vokovicích). Kromě spolupráce s Headhand architekty se věnuje navrhování rodinných domů, rekonstrukcí bytů a různých architektonických soutěží.
Inspiraci nachází v dílech Peteta Zumthora, Miroslava Šika a Petera Märkliho. Znalosti a dovednosti získal při studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, roční studijní stáži architektury na Technické univerzitě v Tampere (Finsko) a pracovní stáži v Tormey Hogan Architects v Dublinu.