Bytový dům U Michelského mlýna
Znovu s developerem
2005
Praha-Michle
Složitá parcela, svah, řeka. Představa investora o spoustě čtverečních metrů. Náročná podmínka městské části o ustoupení objektu od uliční čáry, která u sousedních objektů není uplatněna. Jeden z prvních případů v Praze uplatňující princip více hmot na jedné parcele tak, aby se nemusel ortodoxně uplatňovat paragraf z OTP (obecně technických podmínek), který nařizuje vzdálenost objektů rovnou jejich výšce.
H. Seho, P. Hlaváček, J. Dostál