Urbanistický koncept nové čtvrti
Blízký východ ve Středních Čechách
2005
Mělník-Brabčov
Pokusili jsme se o soustředěnou zástavbu v podmínkách českých OTP (obecně technických podmínek) tak, abychom v husté zástavbě zachovali maximum soukromí. Po prodeji projektu zahraničnímu investorovi na práci pokračoval jiný architekt. O jeho dalším osudu už nemáme povědomí.
P. Hlaváček, T. Bílek