Inovační vouchery v Praze
Projekt "Kriteriální hodnocení komplexní kvality budov pro rekonstrukci škol" byl podpořen Inovačním voucherem poskytnutým Hlavním městem Prahou.

voucher.iprpraha.cz