Den otevřených dvorů
V září 2015 jsme ve spolupráci s Vonty Františku veřejnosti otevřeli naše dvory. Pila se špendlíková limonáda, honily se obruče a někteří i navštívili právě probíhající stavbu v Obecním dvoře.