Ubytovací zařízení Knihovny AV ČR
Chalupa, vejminek a stodola
2011
Jenštejn
Na okrouhlé jenštejnské návsi se uspořádání usedlostí nezměnilo po staletí. Stály zde statky se štíty obytných domů obrácenými do návsi, s vejminky, stájemi a špejchary rozmístěnými podél ohradních zdí a s příčně postavenými stodolami, který dvůr uzavíraly a tvořily tak hranici vesnice. Tak to bylo dlouhá léta, dokud socialismus dvory nesloučil, nezbavil je většiny staveb a nádvoří nevyložil betonovými panely... Toto nové „prostředí“ už ale nebylo možné využit k bydlení, které si investor žádal. Navrhli jsme proto všechno staré nově: dvůr, chalupu, vejminek i stodolu.
M. Hlaváčková, P.Hlaváček, O. Korčák, M. Hlaváčková ml., M. Draslar